In het kort zegt de wet dat er op zand- en lössgrond vóór 1 oktober een vanggewas of groenbemester gezaaid moet zijn op maïsland.

 

(Zeer) vroege maïs, die voor 1 mei is gezaaid, bloeit onder normale omstandigheden de eerste week van juli en zal rond half september rijp geoogst kunnen worden. Niets aan de hand zou je zo zeggen. Echter het weer heeft niemand in de hand en er is bij loonwerkers niet de mogelijkheid om in 2-3 weken alle mais te oogsten. Daar zijn zeker 6 weken voor nodig.

 

Te vroeg oogsten van onrijpe maïs kost zetmeelopbrengst. Het oogsten van maïs in het hard deegrijpe tot volledig rijpe stadium levert zeker € 300 per ha. op, dit is meer dan in het deegrijpe stadium. Wetende dat maïs er gemiddeld 2-3 weken over doet om zich van deegrijp naar hard deegrijp te ontwikkelen, is direct duidelijk welk risico men neemt wanneer men de wetgever laat bepalen wanneer de maïs geoogst moet worden.

 

Omwille van de maximale zetmeelopbrengst, de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot onkruid/grasbestrijding geeft Ten Have Seeds er de voorkeur aan om op kniehoogte Agri Star Undercover Maïs in te zaaien. Naast de maximale zetmeelopbrengst zorgt dit tevens voor extra draagkracht tijdens de oogst, aanvoer van organische stof én het maximaal vasthouden van mineralen.

 

Undercover Maïs heeft tevens als grote voordeel dat dit vanggewas in het voorjaar eenvoudig is onder te werken. Het mengsel bestaat immers voor 50% uit Italiaans raaigras en 50% uit Westerwolds raaigras dat in de wintermaanden zal “vertrekken” (kan niet tegen vorst).

 

Meer informatie:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/vanggewas-na-mais