Melkveehouder doet er verstandig aan NU na te denken over zijn strategie

Het aanhoudende extreme zomerweer doet een zware aanslag op de ruwvoervoorraad op menig melkveebedrijf. Op veel veehouderijbedrijven wordt (bij)gevoerd om in de ruwvoerbehoefte te voorzien.  In de Achterhoek en Drenthe is zelfs al mais gehakseld om in ieder geval enig ruwvoer te oogsten. Deze feiten vragen om een oplossing. Omdat ook hier regeren vooruitzien is, is het belangrijk NU een plan te maken voor het weer omslaat.

Na de maïs
Wanneer de mais vroeg van het land wordt gehaald en er dreigt op termijn een tekort aan gras/hooi is het verstandig om in plaats van een vanggewas met een minimale opbrengst een grasmengsel te zaaien, dat zo snel als mogelijk zorgt voor  het op peil brengen van de eiwitvoorraad. Met een mengsel dat uit Italiaans en Engels raaigras bestaat (zoals Field Star Rotatie), heeft de melkveehouder in een korte periode gras in de kuil of in de baal. Bij zaai in augustus/september kan er nog dit jaar van geoogst worden. Wanneer de melkveehouder het accent naast snelheid wat meer op smakelijkheid, slijtvastheid en voederwaarde wil leggen kan beter voor een mengsel van tetra en diploid Engels raaigras (zoals Field Star Productie) gekozen worden.

Voor de melkveehouders die besluiten om nu de mais van het land te halen geldt de enigszins vreemde regel binnen de mest wetgeving dat direct na de oogst een groenbemester gezaaid dient te worden. Wanneer het graszaad in een droge grond ligt vormt dit geen probleem. Wel vraagt het zaaien natuurlijk de nodige zorg en aandacht. Wanneer de kieming op gang komt na een regenbui dient men de eerste periode de grond nat te houden  om verbranding en verdroging te voorkomen.

Doorzaai grasland
Wanneer 15-20% van de zoden open is of de zode voor minder dan 80% uit goede grassen bestaat, is het advies door te zaaien. Wacht hiermee tot het weer omslaat. Voordat men dit doet is het verstandig om eerst met een wiedeg dode plantenresten uit de zode te krabben. Field Star  Weidegras 3 (100% tertraploid Engels raaigras) is hét mengsel voor doorzaai van grasland. Het vitale tetraploide gras vestigt zich snel tussen de oude grassen. Ook het mengsel Field Star Productie (70% tetraploid Engels + 30% diploid Engels) is uiterst geschikt voor doorzaai.

(Her)inzaai grasland
Wanneer de graszode voor minder dan 60% uit goede grassen bestaat (of bij 50% slechte grassen en 20% kweek) is het verstandig uw grasland te vernieuwen. Het najaar is de beste periode om grasland te vernieuwen. De bodemtemperatuur is vaak hoger en de onkruiddruk aanmerkelijk lager dan in het voorjaar. Een van de punten van aandacht bij grasland vernieuwing is de pH. Door een grondmonster te nemen en indien nodig te bekalken draagt u bij aan een optimale grasgroei.

Op klei- of veengrond heeft u tot en met 15 september de ruimte om grasland te vernietigen en opnieuw in te zaaien. Op zand- of lössgrond geldt een scheurverbod na 31 mei. Wanneer de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai 25% of lager is dan in een normaal jaar zonder droogte dan kan een vrijstelling van het scheurverbod worden verkregen. Op https://mijn.rvo.nl/grasland-scheuren-of-vernietigen leest u hoe u dit kunt organiseren. Genoemde mengsels Field Star Rotatie en Field Star Productie passen goed wanneer u snel uw ruwvoer voorraad wil aanvullen. Wilt u liever naar de wat langere termijn kijken dan bepaalt met name het gebruiksdoel (weiden of maaien), het rantsoen en de grondsoort uw keuze.

Wijziging in regelgeving?
O.a. de Nederlandse Melkveehouders Vakbond maakt zich hard om het direct zaaien van het vanggewas na mais op zandgronden als gevolg van het droge weer iets te verruimen. Ook een opheffing van het scheurverbod op zandgronden is een gespreksthema tussen belangenorganisaties en beleidmakers. Het is derhalve belangrijk dit goed te volgen omdat een verruiming in de wetgeving invloed heeft op de strategie.