Duurzaamheid is steeds belangrijker binnen de landbouw.  In samenwerking met diverse gebruikersgroepen produceren wij daarom mengsels die voor agrariërs een beter evenwicht tussen productie, natuur en omgeving realiseren. Deze mengsels worden gebruikt voor akkerranden, FAB- randen en de vergroening GLB.

FAB staat voor Functionele Agro Biodiversiteit en is een belangrijk onderdeel binnen de landbouwduurzaamheid. Het doel van FAB-randen is om de biodiversiteit rond akkers te stimuleren wat een gunstig effect heeft op het hoofdgewas. Er zijn verschillende soorten FAB- randen met elk een andere functie. Voorbeelden van functies zijn: natuurlijke plaagbestrijding en het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierdoor kan op een natuurlijke manier de productie verhoogd worden.

Naast FAB-mengsels produceert Ten Have Seeds ook mengsels voor broedende akkervogels. Verschillende weide- en akkervogels gaan in Nederland al jaren sterk achteruit. Dit is voor een deel te wijten aan een veranderde leefomgeving. Door randen in te zaaien met speciale mengsels ontstaan er gunstigere leefomstandigheden voor deze vogels zodat de populatie weer toeneemt.

Ten Have Seeds levert  o.a.

  • Akkerrandmengsels
  • FAB- randenmengsels
  • Graan-, kruiden- en bloemenmengsels
  • Gras- en kruidenmengsels
  • Eén- en meerjarige bloemenmengsels
  • Mengsels t.b.v. het herstel van leefgebieden voor broedende en overwinterende akkervogels
FAB- Bijenmengsel - Biologische akkerbouwer Eddy van Wijk te Leens.

FAB- Bijenmengsel – Biologische akkerbouwer Eddy van Wijk te Leens.