Met een publicatie in de Staatscourant van 21 december is er duidelijkheid gekomen welke gewassen na maïs als hoofdteelt worden aangemerkt. Helaas valt grasland hier niet onder.

Wanneer u op zand-/lössgrond na maïs spelt, triticale, wintergerst, winterrogge of wintertarwe zaait, dient dit uiterlijk 31 oktober te gebeuren. Het inzaaien van de hoofdteelt moet voor 1 oktober bij RVO gemeld worden.

De maïsoogst dient, wanneer u kiest voor een vorstbestendig vanggewas, voor 1 oktober plaats te vinden. Dit hoofdgewas moet namelijk 1 oktober ingezaaid zijn.
Als u voor onderzaai kiest, kan de maïs gewoon na 1 oktober geoogst worden.

Een mogelijke oplossing om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, is de keuze van een vroeger maïsras(senmix). Hiermee zorgt u ervoor dat de maïs ruim vóór 1 oktober rijp is.

Ten Have Seeds heeft met Undercover Maïs voor onderzaai en Duett 200 of Duett 225 voor beiden strategieën een op maat gesneden oplossing.

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-70802