Op het proefstation voor de sierteelt in het Belgische Destelbergen, onderzoekt men over een periode van drie jaar, welk graszaadmengsel het beste functioneert in een wadi. Geen eenvoudige opgave! In een wadi wisselen immers perioden van (extreme) droogte en perioden van overstroming (water bufferen) elkaar af.
Ten Have Seeds leverde Green Star Dijken 2 en een speciaal Wadimengsel aan. Dijken 2, dat maar liefst 60% roodzwenkgras bevat, vormt evenals de andere mengsels met een hoog aandeel zwenkgrassen een zeer gesloten zode. Wanneer deze gaat vervilten, kan dit tot problemen leiden met het bufferen van het overtollige water.
Het Wadimengsel dat Ten Have Seeds samenstelde, op basis van de gevraagde functionele eigenschappen, voldoet het beste aan de doelstellingen. Een drietal grassoorten met verschillende worteldieptes zorgt ervoor dat het water vlot langs de wortels kan afstromen naar het grondwater. De klaver in het mengsel draagt hier mede aan bij en houdt het gras tevens op kleur. Het mengsel staat er bovendien vlot op en kan extensief beheerd worden. Ook zien we dat de zode mooi open blijft na het maaien. Hiermee blijft de functie ook bij een extensief onderhoud geborgd.
Gaat u binnenkort een wadi ontwerpen/inzaaien? Neem dan contact op met Ten Have Seeds voor een advies op maat!