Binnen de Green Deal Sportvelden is afgesproken dat met ingang van het jaar 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden. Behalve in situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Dit vraagt om wijzigingen in het beheer. Wijzigingen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat onkruid geen voet aan de grond krijgt.

 

Ten Have Seeds pleit voor het twee keer per jaar doorzaaien van sportvelden. Naast het doorzaaien tijdens de zomerstop in twee richtingen, zorgt het doorzaaien in een richting kort na de winter ervoor dat de graszode gesloten blijft. Afhankelijk van de speelschade kan er alleen over de breedte van het 16-metergebied in een richting worden doorgezaaid.

 

Het mengsel Green Star Sportvelden Sprinter, dat voor 50% uit diploïd Engels raaigras en 50% tetraploïd Engels raaigras bestaat, is hét mengsel dat perfect aansluit bij het doorzaaien
van sportvelden kort na de winter. De zaden van tetraploïd raaigras zijn ten opzichte van diploïd raaigras groter. Ze bevatten hierdoor meer energiereserves dat zorgt voor een snellere vestiging
en een gezondere plantontwikkeling. Tetraploïd raaigras kiemt bij lagere temperaturen en is daarom erg geschikt om doorzaaien in het voorjaar en late najaar.