De nieuwe wet- en regelgeving maakt het er niet eenvoudiger op. Met de plicht dat op zand- en lössgronden vóór 1 oktober een vanggewas gezaaid moet zijn, dient u bij uw aanpak terdege rekening te houden.
Op percelen met een hoge grassen-onkruiddruk kiest u bij voorkeur voor een vroegere maïs(combi). Op de percelen waar dit niet speelt zorgt u er met onderzaai voor dat de maïs na 1 oktober geoogst kan worden.
Maar ook daar waar de datum 1 oktober niet medebepalend is, bent u met Duett Maïs verzekerd van een hoge kuilopbrengst.

Lees meer!