Undercover Maïs in vrijwel alle situaties het beste advies

Door een omslag in het weer is de groei in de maïs terug en vindt de onkruidbestrijding op de eerst gezaaide percelen plaats.

Daar waar u gras gaat onderzaaien, gaat u het onkruid bij voorkeur te lijf met een mix zonder bodemherbiciden. Het is belangrijk dat u minimaal 14 dagen voor het moment van onderzaaien het onkruid bestrijdt.

Naar verwachting zal er over enkele weken (ca. half juni) in de vroegst gezaaide percelen een vanggewas worden gezaaid.

De maïs is dit jaar traag van start gegaan, waardoor een tijdige afrijping

voor eind september wel eens lastig zou kunnen worden. Maak uw keuze ten aanzien van het onderzaaien vóór het sluiten van de rijen. Door onder te zaaien bepaaltn, door de maïs onrijp te hakselen de zetmeelopbrengst flink achter zal blijven.

Undercover Maïs is een ideaal mengsel voor onderzaai in maïs:

  • Door de combinatie van Italiaans – en Westerwolds raaigras staat het gras snel boven en groeit het gras na de oogst van de maïs vlot door (sneller dan enkelvoudig Italiaans raaigras);
  • Het Westerwolds raaigras zal na een vorstperiode verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat het vanggewas in het voorjaar eenvoudig is onder te werken;
  • Undercover Maïs is bovendien een mengsel waarvan bij een vroege maïsoogst nog in de nazomer gras geoogst kan worden;
  • Ook kan er in het voorjaar van Undercover Maïs een snede gras geoogst worden. Wanneer dit de bedoeling is, is het wel verstandig iets “dikker te zaaien”.

Zaaiadvies: 20-25 kg per ha.

Naast Undercover Maïs heeft Ten Have Seeds nog andere mogelijkheden voor onderzaai in maïs. Kijkend naar de praktijk is Undercover Maïs echter vrijwel in elke situatie het beste advies.

Ben u geïnteresseerd, wilt u graag meer informatie of mogelijk een bestelling plaatsen? Neem contact met ons op!