Jaarlijks wijzigen de grasrassen van onze recreatie- en weidemengsels om te voldoen aan de normen van de Grasgids en Rassenlijst. Ook voor 2018 hebben wij de mengselsamenstellingen weer verbeterd. U vindt de nieuwe samenstellingen onder productinformatie.