Voor 1 oktober oogsten óf toch onderzaai? Het moment van maïs zaaien nadert, dus tijd om de knoop door te hakken!
Ons onderzaaipakket bestaat uit een drietal producten:
  • Agri Star Undercover Maïs
    Een combinatie van Italiaans- en Westerwolds raaigras die ideaal is voor maïspercelen met een geringe grassenonkruiddruk. Het mengsel wordt gezaaid vóór het sluiten van de rijen (6-8 bladstadium van maïs).
  • Agri Star Structuur Cover
    Een mengsel van twee geselecteerde rietzwenkgrassen om direct bij of een week na het zaaien van de maïs te zaaien. Rietzwenk vestigt zich zeer traag waardoor de concurrentiekracht ten opzichte van de maïs beperkt is. Het past goed op groeikrachtige grond en daar waar de (grassen)onkruiddruk laag is.
  • Agri Star Engels raaigras (gazontype)
    Het betreft hier een gazontype Engels raaigras. Gazontypes zijn minder groeikrachtig dan weidetypes waardoor de maïs minder last heeft van concurrentie. Engels raaigras heeft als voordeel dat het wortellesieaaltje zich er minder in vermeerdert dan in andere grassoorten. Wanneer er na de maïs het opvolgende jaar aardappelen worden gepoot, past Engels raaigras goed.
Ten Have Seeds heeft de regels en het advies voor u op een rijtje gezet door middel van een schema.

 

De wet- en regelgeving met betrekking tot vanggewassen na de maïs is iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/vanggewas-na-ma%C3%AFs leest u de meest actuele stand van zaken.