Het Agri Star assortiment is uitgebreid met een breed pakket vergroeningsmengsels. Deze mengsels verbeteren niet alleen gegarandeerd de bodemgezondheid en – vruchtbaarheid, maar voldoen ook aan de gestelde vergroeningseisen van het GLB. De samenstellingen bestaan uit kwalitatief hoogwaardige rassen die elkaar goed versterken.

Wilt u informatie ontvangen over de vergroeningsmengsels? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 038 – 76 00 530 of info@tenhaveseeds.nl.