De wintermaanden zijn het moment waarop de bemestingsschema’s voor het komende grasgroeiseizoen vorm en inhoud krijgen. Natuurlijk is de beschikbaarheid van voldoende voedingsmineralen belangrijk, maar er is meer.

Feitelijk zijn de fysische eigenschappen zoals de pH, hoeveelheid organisch stof  en CEC-waarde/CEC-bezetting de belangrijkste parameters van een grondonderzoek.

Wanneer de pH namelijk niet op orde is, komt de beschikbaarheid van voeding in het gedrang.
De hoeveelheid organische stof en de stabiliteit van deze organische stof hebben enerzijds een grote invloed op de vochthuishouding van de bodem en dragen anderzijds bij aan het opvangen van voedingstekorten (levering van stikstof in een voldoende vochtige en warme bodem).
De CEC-waarde zorgt ervoor dat een sportveld tegen een stootje kan. In het klei-humuscomplex worden kationen (waaronder ammoniumstikstof, kalium, magnesium en calcium) gebufferd. Dit zorgt ervoor dat deze voedingsmineralen niet alleen beschikbaar zijn, maar ook langer beschikbaar blijven voor de grasmat.

Naast de bemesting van uw grasmatten, is ook het laten maken van een pF curve van de bodem onder uw grasmat een goede investering. Dit geeft u namelijk een handvat in hoeveel en wanneer u dient te beregenen.

Met betrekking tot engerlingenproblemen, maar ook in het kader van de kringlooplandbouw, is het bovendien een overweging om ervaring op te doen met volledig organische meststoffen. Ervaringen in de praktijk laten zien dat op sportvelden, die met volledig organische meststoffen worden bemest, er nauwelijks of geen problemen met engerlingen zijn.