Bermen en dijken

Ten Have Seeds heeft voor elk doel een uniek graszaadmengsel

De bermen-en dijken mengsels zijn speciaal samengesteld voor hun specifieke toepassing. Het gras in bermen is standvastig en vult opengevallen plekken snel op. De hoeveelheid maaisel – en dus ook het onderhoud – is beperkt. Het gras voor dijken vormt vooral een dichte zode. De vochtvoorziening op dijken is niet optimaal, daarom zijn droogtetolerante soorten in de mengsels verwerkt. Ook heeft Ten Have Seeds mengsels die, door hun vlotte vestiging, erosie en afschuiven voorkomen (Green star Tempo Bermen en Green Star BTK 1100).

Bekijk ons mengselschema hier

Onze mengsels

GREEN STAR BERMEN 3
Green Star Bermen 3 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in wegbermen. Het onderhoud van het bermenmengsel is beperkt. Green Star Bermen 3 vormt een sterke, dichte zode. Beschadigde plekken zijn door het roodzwenkgras snel weer opgevuld. Het mengsel is samengesteld uit soorten die goed presteren tijdens langdurige droge periodes. Green Star Bermen 3 is geschikt voor alle grondsoorten en stelt weinig eisen aan de bodemvruchtbaarheid.
Eigenschappen:
• Weinig vegetatie
• Droogtetolerant
• Dichte zode
• Zouttolerant

  • Ook in TEMPO verkrijgbaar!
  •  In TEMPO Bermen 3 is 10% eenjarig raaigras opgenomen. Dit zorgt voor een vlotte vestiging en opkomst. Daarnaast voorkomt het afschuiven/erosie.

GREEN STAR BTK 1100
Green Star BTK 1100 is een allround graszaadmengsel voor bermen, taluds en kades. Het vestigt zeer snel door de toevoeging van Westerwolds raaigras. Deze grassoort voorkomt afschuiven of erosie, maar verdwijnt wanneer je het maait of als er vorst overheen komt. Green Star BTK 1100 is zouttolerant en vraagt weinig onderhoud.
Eigenschappen:
• Snelle vestiging
• Erosiebestrijding
• Weinig onderhoud
• Zouttolerant

GREEN STAR DIJKEN 1
Green Star Dijken 1 is het mengsel voor dijken die beweid of gehooid worden. Door het hoge aandeel Engels raaigras is er een snelle vestiging en goed ruwvoer. Het veldbeemdgras zorgt voor een sterk wortelstelsel. Erosie van steile taluds en dijken kan hierdoor worden voorkomen. De witte klaver voegt stikstof toe aan de grond en maakt Green Star Dijken 1 een zeer smakelijk mengsel. Schapen zijn er dol op!
Eigenschappen:
• Voor hooi en beweiden
• Snelle vestiging
• Waterresistent
• Erosiebestrijding

GREEN STAR DIJKEN 2
Green Star Dijken 2 is het dijkenmengsel voor maaien. Deze zogenaamde maaidijken worden een aantal keer per jaar kort gemaaid en krijgen weinig bemesting. Het mengsel is niet geschikt voor beweiden. De zodenvormende grassen vormen een sterke watertolerante grasmat. Engels raaigras zorgt voor een snelle opkomst en grondbedekking. Green Star Dijken 2 kiemt snel en voorkomt erosie van steile taluds.
Eigenschappen:
• Voor 1-2x per jaar maaien
• Laag onderhoudsniveau
• Waterresistent
• Erosiebestrijding

Green Star TEMPO Bermen 3 – een week eerder gras boven de grond

B3 bevat louter extensieve traag kiemende en groeiende grassoorten. Dit is logisch, bermen worden immers ook niet intensief onderhouden. Doordat de grassoorten in B3 traag kiemen is het opkomst resultaat niet altijd optimaal. De inzaai vindt immers niet altijd onder optimale omstandigheden plaatst.
Het mengsel TEMPO Bermen 3 staat maar liefst een volle week eerder boven de grond ten opzichte van B3.
Onkruiden krijgen zo minder kans en de tragere soorten trekken zich bovendien aan het eenjarige raaigras op. Bovendien ligt de grond vlot vast zodat afschuiven/erosie niet aan de orde is

Eenjarig raaigras is de snelst kiemende grassoort. Het staat er sneller op dan traditioneel Engels raaigras. Afhankelijk van de omstandigheden kiemt het in enkele dagen en staat het al na 4 à 5 dagen boven. Het pijlsnelle gras is fijn bladig en vormt een dichte zode. Na de snelle kieming volgt een vlotte opkomst en daarna een rappe vestiging van de grasmat. Het eenjarige raaigras vormt geen overtollige bladmassa. Deze is zelfs geringer dan die van tetraploïd raaigras. Niet onbelangrijk is het goed ontwikkelde wortelstelsel. Dit is en blijft de graadmeter voor de stevigheid en stabiliteit van de grasmat.

TEMPO Bermen 3 is, met uitzondering van het eenjarige raaigras identiek aan het Bermen 3 mengsel. De wat trager vestigende zwenkgrassen en het struisgras zullen zich bij inzaai van TEMPO Bermen 3 in de luwte van het eenjarige raaigras ook beter vestigen. Onkruiden krijgen minder kans zich te vestigen en te concurreren met het pas ingezaaide gras

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk