Doorzaai

50/80 regel bepaalt de aanpak

Wanneer in een perceel minder dan 50% goede grassen aanwezig zijn, is het advies het grasland te vernieuwen. Ligt het aandeel goede grassen tussen de 50 en 80%, dan is doorzaaien noodzakelijk. Uitzondering hierop vormt het probleemgras kweek. Bij meer dan 20% van dit probleem onkruidgras, is het advies doodspuiten en opnieuw inzaaien.

Speelt er droogteschade? Kaalslag bepaalt het meest geschikte mengsel voor doorzaai. Het universele mengsel Field Star Doorzaai past in iedere situatie.

Is de kaalslag zeer gering? Dan is het verstandig om Field Star Weidegras 3 Tetra te kiezen. 100% tetraploïd gras staat immers garant voor een snelle vestiging tussen het aanwezige gras.

Heb je te maken met een stevige kaalslag, een droogtegevoelige grond of grond die gevoelig is voor structuurschade? Dan is Field Star Weidegras 3 (100% diploïd gras) hét mengsel voor doorzaai van uw grasland.

Tijdig doorzaaien heeft de voorkeur; de kosten zijn lager (graslandvernieuwing is niet nodig) en de eiwitopbrengst blijft op peil. Bovendien heeft doorzaai een positief effect op de bodemvruchtbaarheid, het bodemleven en de draagkracht.

Ons universele doorzaai mengsel

Field star Doorzaai
Dit mengsel is een kwalitatief ijzersterk mengsel voor doorzaai op alle grondsoorten. Het past bovendien perfect om op kleigrond grasland in te zaaien. Field star doorzaai bestaat voor 50% Engels raaigras, middentijds tetra, vitaal gras met een hoog concurrentievermogen en 50% Engels raaigras diploid laat, gras dat garant staat voor een hoge droge stof opbrengst en bijdraagt aan een stevige zode. Bij het selecteren van de rassen is met name gekeken naar eiwitopbrengst en roestresistentie.

Eigenschappen:
• Universeel doorzaaimengsel
• Snel vitaal gras
• Gesloten grasmat
• Smakelijk gras
• Hoge roestresistentie

Mengsels voor doorzaai bij weinig kaalslag

Field star weidegras Tetra
Field Star Weidegras Tetra bestaat voor 100% uit tetraploïde Engels raaigrassoorten. Dit mengsel is zeer geschikt voor doorzaaien bij geringe kaalslag.

Eigenschappen:
• 100% tetraploïde rassen
• Smakelijk en vitaal gras
• Goede roestresistentie
• Snelle vestiging

Field star productie
Field Star Productie is toegespitst op hoge kVEM-opbrengst per ha. Voor 70% bestaat het mengsel uit tetraploïde grassoorten.
Hierdoor is het mengsel minder gevoelig voor ziekten, smakelijker en productiever.

Eigenschappen:
• Voortreffelijke roestresistentie
• Gezond en vitaal
• Goede verteerbaarheid
• Hoge kVEM-opbrengst

Mengsels voor doorzaai bij veel kaalslag

Field Star Weidegras 3
Dit mengsel bestaat voor 100% uit diploïd Engels raaigras. Het is een ideaal weidemengsel dat in vergelijking met andere weidemengsels een dichte zode vormt. Door middentijds en laat doorschietend Engels raaigras te combineren, ontstaat een mooie verdeling van de grasproductie over het groeiseizoen. Engels raaigras is een vlot kiemende grassoort waarmee Field Star Weidegras 3 ook zeer geschikt is voor doorzaai. Field Star Weidegras 3 kun je op vrijwel alle grondsoorten zaaien. Door het gebruik van diploïde soorten heeft Field Star Weidegras 3 een lange levensduur en is relatief goed bestand tegen droogte.

Eigenschappen
• Voor beweiden en maaien
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden
• Goede roestresistentie en daardoor smakelijk
• Dichte zode en daardoor minder droogtegevoelig

Tips voor het doorzaaien

Onderstaande tips vergroten het succes van doorzaaien:

• Maai het gras kort af, of laat het gras kort afgrazen door uw koeien voordat je gaat doorzaaien. Hierdoor verhoog je de kans dat het nieuwe zaad goed contact maakt met de bodem.

• Indien er veel straatgras en ruwbeemd in de weide staat is het aan te raden deze eerst te verwijderen met een wiedeg. Je verwijdert deze slechte grassen het beste na een droge periode.

• Verwijder na het wiedeggen het losse plantmateriaal met een hark en opraapwagen.

• Gebruik voor het doorzaaien een doorzaaimachine zoals een ’sleuvenzaaimachine’ met rollen (bijv. Vredo) of een wiedeg met rollen combinatie (bijv. Evers)

• Indien de zaaimachine geen rollen heeft om het zaad goed aan te drukken, rol dan na het zaaien de grond of laat uw koeien het zaad ‘intrappen’.

• Geef jonge kiemplantjes 2-3 weken na doorzaaien de kans om op te komen door te beweiden of een lichte maaisnede. Hierdoor krijgen kiemplantjes meer licht en kan het concurreren met de oudere grassen.

• Gebruik geen drijfmest in deze periode.

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk