Gras-kruiden

Uitgekiende samenstelling

Field Star Gras-kruidenmixen zijn kruidenrijke zaaizaadmengsels voor blijvend grasland en geschikt voor maaien en beweiden. De mengsels zijn door ons met zorg samengesteld.

Door inzet van meerdere plantensoorten en het gebruik van minerale meststoffen achterwege te laten of aanzienlijk te verminderen, leidt inzaai van Gras- kruidenmix tot een stabielere  ruwvoer-/eiwitproductie.

Onder extreme omstandigheden ligt er zeker een fors hogere  opbrengst in het verschiet. Kruidenrijk grasland kan immers veel beter tegen een stootje.

Bekijk hier de Grasopname Kruidenrijk grasland

Onze Field Star Gras-kruidenmixen

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX BASIS

Fieldstar Gras-kruidenmix basis is een zeer robuust mengsel voor de inzaai van kruidenrijk grasland.
samenstelling:
79,0% Grassen: beemdlangbloem, Engels raaigras, timothee, veldbeemdgras.
11,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree.
9,5% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, witte cultuurklaver.

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX EXTRA

Field star gras-kruidenmix extra is een mengsel met maar liefst 13 soorten vlinderbloemige voor inzaai van productief kruidenrijk grasland.
samenstelling:
60,0% Grassen: beemdlangbloem, Engels raaigras, rietzwenkgras (voeder en zachtbladig), timothee, veldbeemdgras.
17,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, karwij, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, wilde peen.
22,5% Vlinderbloemigen: gele honingklaver, luzerne, rode klaver, rolklaver, witte cultuur- en weideklaver.

EKO FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX EXTRA
60,0% Grassen: EKO beemdlangbloem, EKO Engels raaigras, EKO rietzwenkgras, EKO timothee, veldbeemdgras.
17.5% Kruiden: cichorei, duizendblad, karwij, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, wilde peen.
22,5% Vlinderbloemigen: gele honingklaver, EKO luzerne, EKO rode klaver, EKO witte cultuurklaver.

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX DOORZAAI
Kruidenmengsel om je bestaand grasland te veranderen in kruidenrijk grasland.
58,0% Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, karwij.
42,0% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, luzerne, rode klaver, witte cultuurklaver, wondklaver.
OOK IN EKO BESCHIKBAAR!

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX SCHAAP/GEIT
Kruidenrijk schapen-geit gras met een hoge biodiversiteit. Het mengsel bevat bewust geen rode klaver. Deze klaversoort beïnvloed de vruchtbaarheid van schapen nadelig.
samenstelling:
63,0% Kruiden: cichorei, duizendblad, karwij, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, wilde peen.
37,0% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, luzerne, rolklaver, wondklaver, witte cultuurklaver.

Driemaal (beter) is scheepsrecht!

De mengsels zijn:

     1. Beter voor de bodem

De mengsels bestaan uit diep wortelende grassoorten, vlinderbloemigen en voederkruiden. De diverse soorten stimuleren elkaar en verhogen de biodiversiteit zowel boven als onder de grond. De bodemvruchtbaarheid verbetert sterk.

     2. Beter voor het beest

Een kruidenrijk grasland bevat meer mineralen, sporenelementen en structuur. Bovendien maken de kruiden en vlinderbloemigen het rantsoen smakelijker en gevarieerder. De gezondheid, stofwisseling en
penswerking gaan erop vooruit. Het gebruik van antibiotica kan omlaag.

    3. Beter voor de boer

De mengsels werken kostenbesparend, door de efficiënte manier van eiwitwinning en de stabiele productie. De veehouder draagt bovendien positief bij aan de
belevingswaarde van het platteland.

Advies aanleg en gebruik Gras-Kruidenmix weide

VOORBEREIDING/PERCEELKEUZE
• De optimale zuurgraad is een pH hoger dan 5,0.
• Veengrond leent zich iets minder goed voor deze mengsels
i.v.m. de hoge N-levering.
• Kies een perceel met een lage onkruiddruk en ruim eventueel
aanwezige onkruiden op middels een vals zaaibed.

ZAAIADVIES
• Zaaitijdstip: april of augustus/september
• Zaaidiepte: 1,0 – 1,5 cm
• Bij voorkeur breedwerpig zaaien.
• Zaaihoeveelheid inzaai: 40 kg per ha. (2 zakken van 20 kg)
• Maximaal 1 hectare per keer in de zaaibak. Dit voorkomt
ontmenging.
• Stevig zaaibed. Druk het zaad na het zaaien aan met een
gekartelde rol (Cambridge of Güttler rol)

BEMESTEN
• Geen stikstofkunstmest; dit verlaagt het aandeel kruiden en
vlinderbloemigen.
• Gebruik 10 ton vaste mest of maximaal 20 m3
drijfmest bij inzaai
of het voorjaar en ca. 15m3
drijfmest na de 2e snede.
• Fosfaat en kalibemesting zijn afhankelijk van de bodemtoestand
(analyse) en onttrekking.

BEHEER/ONDERHOUD/GEBRUIK/OOGST
• Oogst na inzaai een niet te zware 1ste snede (ca. 2,5 à 3 ton ds/ha).
• Afwisselend maaien/beweiden heeft de voorkeur.
• Middels regelmatig omweiden of strip-grazen stimuleer je de
hergroei van de klavers en kruiden en is de Gras- kruidenmix
het meest smakelijk.
• Laat de Gras-kruidenmix niet te oud worden. De voederwaarde
en smakelijkheid lopen dan terug. Ook bestaat er kans op
overwoekering.
• Maai/beweid de kruiden voor ze in het zaad schieten. Dit geeft
de hoogste voederwaarden, gehalten aan sporenelementen en
mineralen.
• Eén keer per jaar (een gedeelte van) het kruidenrijke perceel
minstens vijf weken rust geven tussen 2 sneden ergens in juni/
juli, is voor het behoud van de meeste kruiden gewenst.
• Maai niet dieper dan 8 cm. Vanaf tweede jaar nog iets hoger.
• Houd bij maaien maximaal 45% droge stof aan en schud het
gewas in verband met voederverliezen liever niet.

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk