Neem de juiste maatregelen om uw grasopbrengst veilig te stellen / te verhogen
 
Als gevolg van het extreme zomerweer valt de grasopbrengst bij menig melkveebedrijf tegen. Bovendien heeft datzelfde extreme zomerweer op weilanden, die niet of onvoldoende beregend zijn, enorme schade aangericht aan menig graslandperceel. Om verzekerd te zijn van voldoende kwalitatief goed gras is het belangrijk na te denken over welke percelen in aanmerking komen voor herinzaai.
 
Wanneer de graszode voor minder dan 60% uit goede grassen bestaat (of bij 50% slechte grassen en 20% kweek), is het verstandig uw grasland te vernieuwen. Het najaar is de beste periode hiervoor. De bodemtemperatuur is vaak hoger en de onkruiddruk aanmerkelijk lager dan in het voorjaar. Een aandachtspunt bij graslandvernieuwing is de pH. Door een grondmonster te nemen, en indien nodig te bekalken, draagt u bij aan een optimale grasgroei.
 
Op klei- of veengrond heeft u tot en met 15 september de ruimte om grasland te vernietigen en opnieuw in te zaaien. Op zand- of lössgrond geldt een scheurverbod na 31 mei. Wanneer de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai 25% of lager is dan in een normaal jaar zonder droogte, kan een vrijstelling van het scheurverbod worden verkregen. Op https://mijn.rvo.nl/grasland-scheuren-of-vernietigen leest u hoe u dit kunt organiseren. De mengselkeuze is afhankelijk van het gebruiksdoel (weiden of maaien), het rantsoen en de grondsoort.