Vanaf 2019 moet er op zand- en lössgronden vóór 1 oktober een vanggewas zijn gezaaid. Wat ons betreft, zien daarom de meeste maïspercelen enkele weken na de maïsoogst, er zoals de onderstaande foto uit.

De Nederlandse maïsteler doet er verstandig aan zijn rassenkeuze niet te baseren op een oogstmoment vóór 1 oktober, om daarna het vanggewas in te zaaien. Het is verstandiger een vanggewas onder te zaaien. Onderzoek door Groeikracht Zuid bij Loonbedrijf Kennes in Strijbeek heeft duidelijk gemaakt dat onderzaai met een schoffelmachine met een zaaibak erop, wanneer de maïs tot kniehoogte is gegroeid, het beste resultaat geeft. Het mengsel links op de foto is duidelijk het gras dat het beste aansluit in de praktijk. Wij informeren u binnenkort graag welk graszaadmengsel u het beste kunt kiezen voor onderzaai!