Belangrijk is waar problemen met maïskopbrand zijn of worden verwacht,  rassen met een hoge tolerantie voor kopbrand te zaaien. Hiermee is het mislukken van de maïsteelt op deze percelen vaak te voorkomen. Uit een door PPO uitgevoerd onderzoek blijkt dat de rasverschillen enorm groot zijn. Het ras Rotango onderscheidt zich in dit onderzoek positief. Dit vormt naast het gegeven, dat Duett Maïs staat voor oogstzekerheid én kVem/zetmeelopbrengst, nog een extra argument om Duett 200 of Duett 225 te zaaien. Informeer vandaag nog bij Eric of Nick naar de cijfers met betrekking tot maïskopbrand!

Vooral in lagere, natte gebieden neemt het aantal percelen met kopbrand sterk toe. Maïspercelen kunnen volledig mislukken door kopbrandaantasting. Als veehouders maïsrassen blijven zaaien die gevoelig zijn voor kopbrand, blijft er van de maïsteelt in bepaalde gebieden weinig over.

De kans op een zware aantasting is groter als de beginontwikkeling van de maïs tot het 4 à 5 bladstadium slecht is door stress (koude, natte gronden, nachtvorsten). Hetzelfde geldt voor gevoelige rassen, na minder strenge winters en bij nattere weersomstandigheden. De aantasting tussen rassen varieert van minder dan 0,1% tot 50%. Bij kopbrandaantasting boven 10% vallen het zetmeelgehalte en de voederwaarde tegen doordat de kolf volledig verschimmeld is.

Daar waar het voeren van snijmaïs met veel builenbrand geen problemen geeft voor de diergezondheid, vruchtbaarheid, melkproductie en -samenstelling, is over de giftigheid van kopbrand weinig bekend. Kopbrand is daardoor een veel groter probleem voor veehouders dan builenbrand. Bij meer dan 25% aantasting is het advies om de maïs niet te oogsten, maar over het perceel te verspreiden

De beste maatregel tegen maïskopbrand is het uitzieken van de schimmel op het perceel in vruchtwisseling met vier jaar gras of in een vierjarige akkerbouwrotatie, omdat sporen circa vier jaar in de bodem overblijven en hun kiemkracht bewaren.

Maïs met forse aantasting van maïskopbrand. De grote harige schimmelbol vervangt de gehele kolf. Bij kopbrand kan het hele maïsgewas verloren gaan.