Het is altijd spannend om een keus vast te leggen voor een groeiseizoen dat nog moet gaan komen. Toch komt het moment dat de knoop doorgehakt moet worden. Zo ook voor maïs. Met de Duett Maïs mengsels van Ten Have Seeds maken we de keuze voor u wat makkelijker. U hoeft alleen te focussen op hoe lang een normaal groeiseizoen van uw mais is, en of u dus voor zeer vroeg, vroeg of middenvroeg kiest. De datum van 1 oktober voor het vanggewas maakt de keus nog meer bepalend. Hieronder vindt u ons advies:
• Kunt u doorgaans voor de eerste week mei zaaien?
> Duett 225 of Duett 240 met Undercover Maïs
• Kunt u nooit voor eerste week mei zaaien?
> Duett 200 of Duett 225
• Voor 1 oktober hakselen?
> Duett 225
Met middenvroege rassen heeft u de hoogste opbrengstpotentie per ha. Wilt u deze benutten dan moet de maïs wel groeidagen kunnen maken. Voor 1 oktober hakselen is dan jammer. Kies dan voor onderzaai op zand- en lössgrond. Heeft u percelen met een hoge onkruiddruk op zand- en lössgrond? Zaai dan Duett 225. De opbrengstpotentie van deze maïscombi is slechts 2 ton (= 700 kg droge stof) lager dan van Duett 240. Is een vroeg zaaitijdstip op uw grond niet mogelijk, kies dan voor zekerheid met een zeer vroeg ras. Ook wanneer u voor 1 oktober moet oogsten voor inzaai van een vanggewas of grasland is het wijs een vroeg ras te kiezen.