Begin april is in Zuid-Nederland de eerste maïs gezaaid. Aanvankelijk werkten de temperaturen mee, maar de vochtvoorziening was en blijft zorgelijk. Niet overal is de grondwaterstand hersteld na de droogte van 2018 en enkele waterschappen hebben zelf een beregeningsverbod ingesteld. Na het koudefront, dat op 24 april ons land heeft bereikt, is het momenteel overal in Nederland te koud en zien we de groei van de maïs vertragen/stilstaan. Lees verder:

MAÏSACTUALITEIT – Advies met betrekking tot onderzaai