Openbaar groen/gazon

Onze gazon- en recreatiemengsels

De bodem/groeiomstandigheden in tuinen, parken en kampeerterreinen zijn steeds verschillend. Zelfs binnen deze objecten zijn de verschillen groot door bijvoorbeeld bomen die schaduw veroorzaken. De gazon- en recreatiemengsels bestaan uit drie tot vijf verschillende soorten gras. Daardoor zijn ze te gebruiken voor verschillende toepassingen. Afhankelijk van de omstandigheden zullen plaatselijk andere grassoorten overheersen. Naast universele mengsels (Speel- Sportgazon, Landgoed) heeft Ten Have Seeds tal van specifieke grasmengsels (Schaduwrijk, Siergazon, Slow mow en Duurzaam).

Bekijk het mengselkeuzeschema hier

Onze mengsels

GREEN STAR SPEEL- SPORTGAZON
Green Star Speel- Sportgazon combineert een hoge betredingstolerantie en snelle vestiging met een hoog herstelvermogen. Een ideaal mengsel voor een grasmat die spelende kinderen en huisdieren moet verdragen. Het graszaadmengsel vestigt, kiemt en herstelt snel. Green Star Speelgazon- Sportgazon bestaat voor bijna de helft uit fijn bladig Engels raaigras. Het graszaadmengsel staat garant voor een dichte zode en presteert ook onder droge omstandigheden. Een sterk en mooi gazon met een hoge betredingstolerantie.
Eigenschappen:
• Snelle vestiging
• Hoge betredingstolerantie
• Goed herstellingsvermogen
• Breed inzetbaar

GREEN STAR MICROKLAVERGAZON
Green Star Microklavergazon is een gazonmengsel waaraan klein bladige klaver is toegevoegd. Microklaver verdraagt kort maaien en recreatief gebruik prima. Microklaver bindt stikstof uit de lucht en zorgt ervoor dat het gras hierover steeds kan beschikken. Het gazon heeft hierdoor een
aanmerkelijk betere kleur gedurende de winter en droge zomermaanden. De continue beschikbaarheid van het onmisbare voedingsmineraal stikstof zorgt voor een gezondere en gesloten grasmat waarin onkruiden geen kans krijgen zich te vestigen. Green Star Microklavergazon is hét gazonmengsel dat aansluit bij de huidige tijd waarin duurzaamheid de aandacht krijgt die het verdient.
Eigenschappen:
• Verbetert bodemvruchtbaarheid
• Minder bemesting noodzakelijk
• Mooie groene kleur
• Hoge betredingstolerantie

GREEN STAR DUURZAAM
Green Star Duurzaam bevat rietzwenk-, Engels raai- en veldbeemdgras. Een perfecte combinatie die uiterst droogte tolerant is! Het graszaadmengsel heeft een erg diepe beworteling. Het water wordt uit diepere lagen gehaald. Hierdoor presteert Green Star Duurzaam continu, ook tijdens langdurige droge periodes. Het mengsel heeft een uitstekend herstellingsvermogen en is winterhard. Er kan veel worden bespaard op irrigatiewater. Dat maakt het mengsel ook nog eens financieel aantrekkelijk.
Eigenschappen
• Extreem droogte- en hittetolerant
• Winterhard
• Goed herstellingsvermogen
• Hoge betredingstolerantie

GREEN STAR FRUITTAPIJT
Green Star Fruittapijt is een uniek graszaadmengsel voor inzaai van rijpaden in de fruitteelt en boomkwekerij. Het Engels raaigras en veldbeemd staan garant voor een draagkrachtige bodem. Het roodzwenk zorgt voor extra schaduw- en droogtetolerantie.
Eigenschappen:
• IJzersterke grasmat
• Snelle vestiging
• Droogtetolerant
• Hoge schaduwtolerantie

GREEN STAR SLOW MOW
Green Star Slow Mow is een traag groeiend gazonmengsel dat minder vaak gemaaid hoeft te worden. Door minder maaibeurten en maaiafval gaan de onderhoudskosten aanzienlijk omlaag. De grassoorten in Green Star Slow Mow hebben een zeer lage mestbehoefte, waardoor de belasting voor het milieu lager is.
Eigenschappen:
• Traag groeiend
• Minder maaibeurten
• Lage onderhoudskosten
• Lage mestbehoefte

 

Onze mengsels

GREEN STAR RECREATIE 1

Green star Recreatie 1 is samengesteld voor het inzaaien van kampeerterreinen en grasvelden. Het meest kenmerkende is dat deze terreinen voornamelijk in de zomer worden gebruikt. Het mengsel bestaat uit maar liefst vijf soorten gras. Daardoor is Green Star Recreatie 1 in staat zich zelf aan te passen aan verschillende situaties. Het gras komt snel op en heeft veel ondergrondse uitlopers, die ervoor zorgen dat kale plekken snel herstellen. Het veelzijdige karakter van Green Star Recreatie 1 is perfect voor grasvelden waarvan het gebruik, de bodemgesteldheid, vochtvoorziening en het onderhoud variëren of onvoldoende bekend zijn.
Eigenschappen:
• Snelle opkomst
• Goed herstellingsvermogen
• Goede betredingstolerantie
• Presteert onder variërende omstandigheden

GREEN STAR LANDGOED
Green Star Landgoed is een topmengsel voor prachtige grote grasoppervlakken. Deze krijgen met dit graszaadmengsel een mooie groene kleur, een chique uitstraling en kunnen tegen een stootje. Het is een universeel gazonmengsel voor het openbaar groen.
Eigenschappen:
• Breed inzetbaar
• Hoge betredingstolerantie
• Mooie groene kleur
• Strak gazon met chique uitstraling

GREEN STAR SIERGAZON
Green Star Siergazon is speciaal ontwikkeld voor de gebruiker die hoge eisen stelt aan de sierwaarde van een gazon. Het siergazon is mooi groen van kleur, een echte blikvanger! De gebruikte roodzwenkgrassen zorgen voor een dichte en fijn bladige zode. Het graszaadmengsel groeit onder droge omstandigheden en houdt zich goed staande als het wat korter gemaaid wordt. Green Star Siergazon geeft de tuin een prachtige uitstraling.
Eigenschappen:
• Fijn bladige dichte zode
• Hoge sierwaarde
• Geschikt voor droge omstandigheden
• Verdraagt kort maaien

GREEN STAR SCHADUWRIJK
Green Star Schaduwrijk bevat grassoorten die ook bij weinig zonlicht uitstekende prestaties leveren. Dus ook in de schaduw groeit er een mooie grasmat. De vorming van mos en kale plekken wordt voorkomen, wanneer er niet te kort wordt gemaaid. Het graszaadmengsel kent naast de hoge schaduwtolerantie ook een hoge droogtetolerantie. Green Star Schaduwrijk is een geschikt mengsel voor zowel sier- als schaduwgazon.
Eigenschappen:
• Hoge schaduwtolerantie
• Droogtetolerant
• Dichte grasmat met hoge sierwaarde
• Voorkomt mos en kale plekken

Inzaaien en beheren van gazons en recreatievelden

Inzaaien en beheren van gazons en recreatievelden
Gazons hebben verschillende gebruiksdoelen. Het gras is te zien in tuinen, parken en op recreatieterreinen als campings. De graszaadmengsels kunnen een praktische toepassing hebben, maar ook de sierwaarde van het gazon kan van belang zijn. De samenstelling van recreatiemengsels bestaan uit verschillende soorten gras, zodat het gras zich aan kan passen in verschillende gebruikssituaties.

Mengselkeuze
Ten Have Seeds maakt onderscheid tussen speel-, sier- en recreatiemengsels. De graszaadmengsels hebben verschillende samenstellingen en zijn dus ook geschikt voor verschillende gebruiksdoelen. De mengselkeuze hangt hiervan af.

Inzaaien
Het voorjaar (april en mei) en het najaar (augustus en september)zijn geschikte momenten om het gras in te zaaien. In deze maanden is er genoeg vocht aanwezig en de grond is opgewarmd. De geadviseerde hoeveelheid voor 1 hectare is 150 tot 250 kg.

 

Inzaaien en beheren van gazons en recreatievelden

Doorzaaien
Doorzaaien is een bestaand gazon inzaaien met nieuw gras. Ook dit gebeurt in het voor- en najaar. Op deze manier blijft een stevig en betredingstolerante mat behouden. De aanboven hoeveelheid bij het doorzaaien van een gazon is 75 to 125 kg per hectare.

Maaien
Een gazon blijft gezond als het regelmatig wordt gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de grasmat mooi gesloten blijft. De meest geschikte maaier hiervoor is een kooimaaier. In het groeiseizoen worden gazons 1 à 2 keer per week te gemaaid. De ideale maaihoogte voor een speelgazon is 3 cm, voor een siergazon is dit 2 cm. De juiste maaihoogte is belangrijk om mosvorming en verbranding tegen te gaan. Wanneer de temperaturen in de zomer oplopen is het verstandig wat hoger te maaien.

Bemesten
Voedingsstoffen zijn nodig voor een goede grasgroei. Naast de traditionele meststoffen als KAS 27% en 26-14-0 zijn er de langzaam werkende stikstofmeststoffen. Deze geven een stevige en diepere beworteling waardoor de grasmat beter betredings- en droogtetolerant is. Voor een optimale grasgroei is een pH van 5 à 5,5 gewenst.

Bezanden
Bezanden is noodzakelijk om een eventueel vervette toplaag te verschralen of om een veld opnieuw te egaliseren.

Beluchten / verticuteren
Een viltige toplaag wordt voorkomen door te verticuteren, dressen, prikrollen of wiedeggen. Bewerking met de vertidrain, diepverluchter of recycling-dresser gaat verdichting tegen. Een goede doorlatendheid van de toplaag voorkomt plasvorming na regenval.

Beregenen
De kieming wordt bevorderd door de sportvelden te beregenen na het in- of doorzaaien. Bij aanhoudende droogte is het advies om elke dag of om de 2 dagen te beregenen. Het wortelstelsel zoekt bij droogte zijn weg dieper in de grond, waardoor de mat steviger wordt. Te veel beregenen leidt dikwijls tot een zwakke grasmat met veel straatgras. Bij inzaai is het van belang te starten met regelmatig (enkele keren per dag) ; een kleine hoeveelheid water te geven. In de loop van tijd neemt de frequentie af en worden de beurten langer/groter.

Voorkomen straatgras
Straatgras wordt bestreden door niet overdadig te beregenen, niet teveel stikstof te gebruiken, regelmatige bespeling van het veld, niet te kort maaien en verdichting van de toplaag te voorkomen.

 

 

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk