Sportvelden

Unieke genetica

Door 14 jarenlang doelgericht te kruisen en scherp te selecteren, zijn onze recreatierassen van origine ijzersterk en beter dan rassen die al langer op de markt zijn.

De genetische oorsprong van onze Engels raaigrasrassen Darling, Sophie, Aras en veldbeemdras Josef komt uit gebieden met extreem hete zomers én vochtige winters met een hoge ziektedruk.

Ze hebben een snelle voorjaars- en herstelgroei, hoge droogte- en betredingstolerantie, leveren een strakke, dichte zode en minder kans op voetrot en bladvlekkenziekte. Samen zijn deze rassen een perfect geheel en vormen de ruggengraat van onze sportvelden- en gazonmengsels.

De Engels raaigrasrassen Darling,Sophie en het veldbeemdgras Josef zijn alle drie opgenomen op de RSM liste (Duitse rassenlijst). Vooral de prestatie van Darling is uitzonderlijk! Het Ras scoort zowel in de rubriek belastbaar gazon als voor gebruik in sportvelden een 8.

Bekijk het mengselkeuzeschema hier

Onze mengsels

GREEN STAR SPORTVELDEN 7
Green Star Sportvelden 7 is het graszaadmengsel voor het aanleggen en herstellen van sportvelden. Er groeit snel een dichte grasmat door het grote aandeel Engels raaigras. Sportvelden zijn goed bestand tegen zware bespeling. Ze herstellen snel, ook na de winterperiode. Het veldbeemgras zorgt met zijn ondergrondse uitloper voor nog stevigere zoden. Deze grassoort noemt men ook wel het betonijzer van de grasmat.

Eigenschappen
• Voor in- en doorzaai
• Snelle vestiging
• Hoge betredingstolerantie
• Goed herstellingsvermogen

 

GREEN STAR SPORTVELDEN 8
Green Star Sportvelden 8 is geschikt voor de nieuwe inzaai van sportvelden. Het graszaadmengsel koppelt bespelingstolerantie, herstellingsvermogen en standvastigheid voor een sportveld aan elkaar. Veldbeemdgras (ookwel het betonijzer van de grasmat) kan zware bespeling goed verdragen, maar kiemt en vestigt zich in verhouding trager. Daarom is een rusttijd na het inzaaien een voorwaarde voor een goed resultaat. Engels raaigrassen komen daarentegen heel snel op. Deze twee grassoorten vullen elkaar perfect aan.

Eigenschappen
• Geschikt voor nieuwe inzaai
• Hoge betredingstolerantie
• Hoge zodendichtheid

 

 

Onze mengsels

GREEN STAR OPFRISGRAS
Green Star Sportvelden 100 bestaat voor 100% uit Engels raaigrassen. Het graszaadmengsel vestigt en kiemt zeer snel.
Green Star Sportvelden 100 herstelt sportterreinen in een mum van tijd, ook na de winterstop. Daarom is het een ideaal
graszaadmengsel voor de doorzaai van sportvelden die professioneel en intensief worden gebruikt.

Eigenschappen
• Geschikt voor doorzaai
• Snelle vestiging
• Strakke uitstraling
• Goed herstellingsvermogen

 

GREEN STAR TEMPO SPRINTER
Green Star TEMPO Sprinter is het snelste sportveldenmengsel van Nederland. Aan het traditionele diploïde Engels raaigras is
het beste uit twee werelden toegevoegd: tetraploïd Engels raaigras én eenjarig raaigras. Door de snelle opkomst en vestiging blijven de velden gesloten,
staat straatgras buitenspel en blijven de velden vanwege de steeds aanwezige wortelmassa stevig
en stabiel. Door deze samenstelling hét mengsel voor chemievrij sportveldenbeheer.

Eigenschappen
• Zeer vlotte kieming en snelle vestiging
• Groeit onder koudere omstandigheden
• Minder gevoelig voor ziekten
• Onderdrukt straatgras

 

Sportvelden herstellen tijdens de competitie

Green Star TEMPO sprinter biedt uitkomst

Een beperkte grasbezetting op sportvelden is niet alleen geen gezicht het zorgt er tevens voor dat de bespeelbaarheid kan teruglopen en onkruid een voet aan de grond krijgt. Door het zaaien van een mengsel met veldbeemdgras (bijvoorbeeld SV7) heeft wanneer de temperatuur terugloopt geen praktisch nut. Deze grassoort is eenvoudig weg te traag.

In de praktijk is er na een thuiswedstrijd vaak een periode van twee weken die kan worden benut om een veld door te zaaien.

Green Star TEMPO Sprinter, het snelste sportveldenmengsel van Nederland, past perfect om deze periode van twee weken te benutten . Aan het traditionele diploïde Engels raaigras is het beste uit twee werelden toegevoegd: tetraploïd Engels raaigras én eenjarig raaigras. Deze twee soorten kiemen ca 1-2 dagen sneller dan traditioneel diploïd Engels raaigras. Door de snelle opkomst en vestiging blijven de velden gesloten, heeft onkruid minder ruimte  en blijven de velden vanwege de steeds aanwezige wortelmassa stevig en stabiel.

 

Inzaaien en beheren van sportvelden

Inzaaien en beheren van sportvelden
Sportvelden worden veel gebruikt: 400 tot 500 bespelingsuren zijn geen uitzondering. Het gras moet intensieve bespeling verdragen, een mooi vlak veld opleveren, goed tegen de winter bestand zijn en standvastig zijn. Daarom voldoen sportveldmengsels aan een aantal eisen. De frequentie en kosten van het onderhoud zijn afhankelijk van o.a. de waterhuishouding, grondsoort,  tijdstip en intensiteit van bespeling.

Mengselkeuze
Ten Have Seeds biedt meerdere sportveldmengsels. In deze mengsels zijn Engelse raaigrassen verwerkt die ervoor zorgen dat het gras tegen een stootje kan en dus goed bespeelbaar blijft. De mengselkeuze is afhankelijk van de rustperiode – de tijd die het gras heeft om zich te vestigen – na het in- of doorzaaien.

Inzaaien
De ideale zaaiperiode voor sportveldmengsels zijn de maanden april/ mei of augustus/ september. Het beste resultaat wordt behaald als er voldoende vocht aanwezig is en de grond  is opgewarmd. De aanbevolen hoeveelheid graszaad bij machinale inzaai is 180 tot 250 kg per veld, bij doorzaai 80 tot 120 kg. De geadviseerde zaaidiepte is 0,5 tot 1,5 cm. Deze hoeveelheden zorgen voor een goed dekkende grasmat zodat onkruid minder kans krijgt om zich te vestigen.

Doorzaaien
Doorzaaien kan aan het einde van het speelseizoen en is afhankelijk van de kaalslag. Daarnaast kan er in het voorjaar of de nazomer doorgezaaid worden. Het mengsel TEMPO Green star sprinter is uitermate geschikt wanneer het veld na doorzaai slechts 2-3 weken met  rust gelaten wordt. Eventuele verdichting van de grond moet opgeheven zijn voor het doorzaaien. Schrale teelaarde is zeer geschikt voor het opvullen van eventuele holtes. De zaaimethode is afhankelijk van de onderlinge afstand van de zaaischijven. De voorkeur heeft, zowel diagonaal als kruislings, 2 à 3 gangen per veld.

Maaien
De maaihoogte is per sport verschillend. Hoe kleiner de speelbal, hoe korter de maaihoogte. De ideale maaier is de kooimaaier, belangrijk is dat de messen scherp zijn. Een voetbalveld wordt in het groeiseizoen 1 tot 2 keer per week gemaaid. De ideale maaihoogte voor voetbalvelden is 3 tot 4 cm, voor hockey- en softbalvelden circa 3 cm. Bij extreme hitte en droogte is het advies 1 cm hoger te maaien om verbranding te voorkomen.

 

Bemesten
Voedingsstoffen zijn nodig voor een goede grasgroei. Vooral de soorten Engels raaigras en veldbeemdgras vragen een voldoende hoog bemestingsniveau. Naast de traditionele meststoffen als KAS 27% en 26-14-0 zijn er de langzaam werkende stikstofmeststoffen. Deze geven een stevige en diepere beworteling waardoor de grasmat beter betredings- en droogtetolerant is. Voor een optimale grasgroei is een pH van 5 à 5,5 gewenst.

Bezanden
Bezanden is noodzakelijk om een eventueel vervette toplaag te verschralen of om een veld opnieuw te egaliseren.

Beluchten / verticuteren
Een viltige toplaag wordt voorkomen door te verticuteren, dressen, prikrollen of wiedeggen. Bewerking met de vertidrain, diepverluchter of recycling-dresser gaat verdichting tegen. Een goede doorlatendheid van de toplaag voorkomt plasvorming na regenval.

Beregenen
De kieming wordt bevorderd door de sportvelden te beregenen na het in- of doorzaaien. Bij aanhoudende droogte is het advies om elke dag of om de 2 dagen te beregenen. Het wortelstelsel zoekt bij droogte zijn weg dieper in de grond, waardoor de mat steviger wordt. Te veel beregenen leidt dikwijls tot een zwakke grasmat met veel straatgras.

Bestrijden van straatgras
Straatgras wordt bestreden door niet overdadig te beregenen, niet teveel stikstof te gebruiken, regelmatige bespeling van het veld, niet te kort maaien en verdichting van de toplaag te voorkomen. Ook zorgt meermaals doorzaaien dat straatgras geen voet aan de grond krijgt.

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk