Vanggewas

VANGGEWAS

Teel je maïs op zandgrond? Dan ben je verplicht om hierna vanggewas te telen. Dit heeft als doel uitspoeling van stikstof in het najaar en in de winter te voorkomen. Toegestane vanggewassen zijn: bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale of winterrogge, -tarwe of -gerst. Of uiteraard een mengsel van deze gewassen.

Vanggewassen beperken de stikstofuitspoeling en dragen bij aan behoud van organische stof, wat goed is voor de bodemstructuur. De verplichting om voor 1 oktober in te zaaien, stelt de teler echter wel voor keuzes. Zaai je het vanggewas onder de mais of zaai dit pas na de mais? Wanneer de mais op 1 oktober niet is aangerijpt, en je toch de maximale zetmeelopbrengst wil oogsten, doe je er verstandig aan om onder te zaaien

Mengsels voor ONDERZAAI

1. Agri Star Undercover mais
Undercover Mais is het ideale onderzaai mengsel voor die maispercelen met een geringe grassen onkruiddruk. Proeven tonen aan dat Undercover Mais in de praktijk het beste presteert. De grassoorten in Undercover mais kiemen vlot en ontwikkelen zich goed onder denkvrucht. Dit zorgt ervoor dat de uitspoeling van nitraat beperkt blijft. Undercover Mais vormt een voldoende stevige berijdbare zode. Na de oogst, wanneer het gras onder de mais vandaan komt, ontwikkelt Undercover mais zich vlot en levert een ruime hoeveelheid organische stof.
Het maiswortelknobbelaaltje vermeerdert zich in Undercover veel minder dan in Rogge. Door Undercover mais als vanggewas onder te zaaien kunt je jouw mais na 1 oktober oogsten en ben je er in ieder geval van verzekerd dat je de maximale zetmeelopbrengst uit je maisteelt realiseert.

 

2. Agri Star Structuurcover
Structuur Cover heeft een zeer diepe beworteling en levert veel ondergrondse massa wat positief is voor de bodemstructuur. De beginontwikkeling is relatief traag. De inzaai van Structuur Cover en maïs gebeurt doorgaans gelijktijdig. Hierdoor is er minder kans op structuurschade en worden kosten bespaard. Door de trage beginontwikkeling van Structuur Cover is de concurrentie met de maïs gering. Het rietzwenkgrasmengsel ontwikkelt zich goed onder de dekvrucht. Daarnaast zijn de mogelijkheden om onkruid te bestrijden wat ruimer. Het bestrijden van grasonkruiden blijft in de praktijk vaak lastig. Structuur Cover produceert ondergronds veel organische stof. Dit komt de bodemvruchtbaarheid, structuur, bewerkbaarheid en het vochthoudend vermogen ten goede.

Mengsels voor NAZAAI

3. Agri Star Engels raaigras
Het betreft hier een gazontype Engels raaigras. Gazontypes zijn minder groeikrachtig dan weidetypes waardoor de maïs minder last heeft van concurrentie. Engels raaigras heeft als voordeel dat het wortellesieaaltje zich er minder in vermeerdert dan in andere grassoorten. Wanneer er na de maïs het opvolgende jaar aardappelen worden gepoot, past Engels raaigras goed. Het voordeel van Engels raaigras is de intensieve beworteling. Het is een soort die minder hoog in de dekvrucht groeit en ook bij vroeg zaaien niet doorschiet. Risico op zaadvorming en opslagproblemen zijn daarom bij Engels raaigras beperkt. Engels raaigras heeft een mindere bovengrondse ontwikkeling dan Italiaans raaigras.

4. Agri Star Italiaans raaigras
Italiaans raaigras staat bekend om de snelle ontwikkeling, goede bodembedekking en hoge productie. Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras.

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk