Weidemengsels (inzaai)

Field Star weidegrasmengsels

Bij het samenstellen van de Field Star weidegrasmengsels gaat Ten Have Seeds niet over een nacht ijs. Altijd zijn wij op zoek naar rassen die goed scoren op de Nederlandse rassenlijst, De Duitse Qualitätsstandard Mischungen für Grünland en/of de Belgische rassenlijst. Door gebruik te maken van meerdere rassenlijsten ben je verzekerd van een hoge opbrengst, voederwaarde en standvastigheid.

Bekijk hier het mengselkeuzeschema

Field Star melkmotor

Field Star Melkmotor bevat Engels raaigrasrassen die in een korte periode doorschieten. Dit leidt tot een hogere grasopbrengst. Gebruik van suikerrijk diploïd raaigras, in combinatie met zoet tetraploïd raaigras, zorgt voor een hogere voeropname en betere eiwitbenutting. De melkproductie stijgt en de ammoniak-uitstoot daalt hierdoor. Klik hier voor de brochure van Field Star Melkmotor.

Eigenschappen
• Voor beweiden en maaien
• Smakelijk gras
• Hogere eiwit verteerbaarheid
• Hoog productief
• Lagere methaan- en ammoniakuitstoot

Bestel Field Star Melkmotor

Mengsels voor weiden/maaien

FIELD STAR WEIDEGRAS 3
Field Star Weidegras 3 bestaat voor 100% uit diploïd Engels raaigras. Field Star Weidegras 3 is met name geschikt voor beweiden.
Eigenschappen
• Voor beweiden en maaien
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden
• Goede roestresistentie en daardoor smakelijk
• Dichte zode en daardoor minder droogtegevoelig

FIELD STAR WEIDEGRAS 4
Field Star Weidegras 4 is het mengsel dat uit Engels raaigras en timothee bestaat. Kenmerken van timothee zijn smakelijkheid, ongevoelig voor kroonroest, extra structuur en wintervastheid.  Timothee geeft bovendien een vroege eerste snede.
Eigenschappen
• Voor beweiden en maaien
• Smakelijk gras met hoge roestresistentie
• Door timothee vroege eerste snede
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden

FIELD STAR WEIDEGRAS 5
Field Star Weidegras 5 bestaat uit Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem, veldbeemdgras, witte cultuur- en weideklaver. Het mengsel is breed inzetbaar voor het beweiden van percelen. De witte klaver bindt stikstof en geeft het gewas smaak.
Eigenschappen
• Voor beweiden
• Veelzijdige samenstelling
• Goede productie en lange levensduur
• Breed inzetbaar (ook voor schapen- en paardenweiden)
• Weinig droogtegevoelig

FIELD STAR WEIDEGRAS 11
Field Star Weidegras 11 heeft een veelzijdige samenstelling. Het mengsel bestaat uit Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem en veldbeemdgras. Vooral op veengrond en zware kleigrond komt Field Star Weidegras 11 goed tot zijn recht.
Eigenschappen
• Voor beweiden en structuurrijke maaisnede
• Veelzijdige samenstelling
• Lange levensduur
• Te gebruiken op moeilijke gronden
• Extensieve omstandigheden

FIELD STAR SMAKELIJK
Field Star Smakelijk bestaat uit verschillende soorten Engels raaigras en timothee. Deze wintervaste timothee zorgt voor een vroege eerste snede. Het productieve graszaadmengsel is smakelijk en heeft een hoge roestresistentie. Het is standvastiger en minder gevoelig voor ziekten door tetraploïde grasrassen.
Eigenschappen
• Smakelijk en structuurrijk mengsel
• Hoge opbrengst
• Hoge roestresistentie
• Hoge voederwaarde
• Standvastige en dichte zode

FIELD STAR PRODUCTIE
Field Star Productie is toegespitst op hoge kVEM-opbrengst per ha. Voor 70% bestaat het mengsel uit tetraploïde grassoorten. Hierdoor is het mengsel minder gevoelig voor ziekten, smakelijker en productiever.
Eigenschappen
• Voortreffelijke roestresistentie
• Gezond en vitaal
• Goede verteerbaarheid
• Hoge kVEM-opbrengst
• Geschikt voor doorzaai

EKO FIELD STAR WEIDEMENGSEL
EKO Field Star Weidemengsel bestaat voor 100% uit EKO rassen en is SKAL- gecertificeerd. Het tetraploïde ras maakt het weidemengsel productief, zeer smakelijk en minder gevoelig voor ziekten.
Eigenschappen
• 100% biologisch
• Goede roestresistentie
• Goed verteerbaar en smakelijk
• Hoge opbrengst
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden

Mengsels voor maaien

FIELD STAR MAAIEN
Field Star Maaien is speciaal ontwikkeld voor een optimaal rendement van een maaiperceel. De veehouder is zeker van een maximale vroege eerste snede gras door de toevoeging van festulolium. De toegepaste
festuloliumsoorten zijn van de nieuwste generatiekruisingen tussen raaigrassen en beemdlangbloem (loliumtype).
Eigenschappen
• Hoge maaiopbrengst
• Opbrengstpiek in voorjaar
• Vroege, maximale eerste snede
• Hoge roestresistentie, structuurwaarde en standvastigheid
• Snel herstel na zware snede

FIELD STAR STRUCTUUR
Field Star Structuur levert hoogwaardig gras met smaak en structuur. Dit mengsel past goed in een maairegime. Het heeft een vroege eerste snede en een hoge opbrengst. Door de structuur wordt de herkauwactiviteit van de koe gestimuleerd en bevorderd. De koe maakt meer speeksel aan wat ten goede komt van de balans in de pens.
Eigenschappen
• Smakelijk en structuurrijk grasmengsel
• Hoge opbrengst
• Voorkomt pensverzuring
• Goede verteerbaarheid
• Geschikt voor maaien/kuilgras

FIELD STAR ROTATIE
Field Star Rotatie geeft in een korte periode een hoge opbrengst. Dit mengsel gaat twee jaar mee en geeft een hogere opbrengst dan een standaard weidemengsel. Field Star Rotatie is zeer geschikt om te
maaien. Het kan ook worden gebruikt als vanggewas na maïs.
Eigenschappen
• Prijsgunstig maaimengsel
• Hoge opbrengst gedurende twee jaar
• Smakelijk gras
• Voor maaien en licht beweiden
• In te zaaien als vanggewas na de maïsteelt

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk