Akkerranden

Akkerrandmengsels

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is steeds belangrijker binnen de landbouw.  In samenwerking met diverse gebruikersgroepen produceren wij daarom mengsels die voor agrariërs een beter evenwicht tussen productie, natuur en omgeving realiseren. Deze mengsels worden gebruikt voor akkerranden, FAB- randen en de vergroening GLB.

Voor de inzaai van eenjarige bufferstroken binnen het GLB zijn met name de eenjarige mengsels Agri star kruidenrijk akkerrandmengsel en het Agri star FAB; passende mengsels.

Kies je voor de inzaai van een meerjarige bufferstrook dan is het advies meerjarig akkerrandmengsel of het robuust akkerrandmengsel te zaaien.

VERSCHILLENDE MENGSELS

Agri star Kruidenrijk akkerrandmengsel
Fraai graan-bloemenmengsel dat naast het leveren van voedsel en een schuilplaats voor vogels, een mooi plaatje vormt in het landschap. Hoofdbestanddeel is een drietal graansoorten, daarnaast bevat het mengsel
grassoorten, vlinderbloemigen, bloemen en kruiden. Het mengsel past in het GLB landbouwsubsidie beleid.

 

Agri star functionele agro biodiversiteit (FAB)mengsel
Een voordelig eenjarig mengsel bestaande uit 19 soorten. Het doel van het mengsel is de agrobiodiversiteit rond akkers te stimuleren, wat een gunstig effect heeft op het hoofdgewas. Het FAB mengsel zet de akkerrand vol met bloemen die bijen, vlinders, insecten en vogels een bron geven van bescherming en voedsel. Je voldoet met dit mengsel, onder normale omstandigheden, aan het GLB voorschrift. De bufferstrook is minimaal 25% bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen.

 

Agri star Akkerrandmengsel plaagbeheersing
Zweefvliegen, loopkevers, gaasvliegen, spinnen en sluipwespen in een akker doen zich te goed aan potentiële landbouwplagen. Door bloemenstroken en overwinteringsplekken aan te leggen is het mogelijk plagen
op een natuurlijke manier te beheersen. Akkerrand plaagbeheersing is een mengsel van een- en meerjarige soorten.

 

Agri star Akkerrandmengsel bestuiving
Ongeveer tachtig procent van de planten in de natuur wordt bestoven door insecten. Bijen spelen een belangrijke rol als bestuiver in de land- en tuinbouw. Tübingermengsel is een beproefd eenjarig bijen- (en
vlinder)mengsel, geschikt voor akkerrand. Ten Have Seeds heeft hier hopklaver en luzerne aan toegevoegd. Planten die bekend staan als uitstekende bij- en vlinderplanten.

 

Agri Star Meerjarig akkerrandmengsel
Ideaal mengsel voor inzaai van een meerjarige bufferstrook (GLB). Het mengsel bestaat voor 25% uit zomertarwe met daarnaast overwegend robuuste meerjarige bloemen/kruiden
Meerjarig akkerrandmengsel: zomertarwe (35%), struisgras (1,5%), beemdlangbloem (1%), Westerwolds raaigras (1,5%), roodzwenkgras (3%), Wilde cichorei (!%), boekweit (10%), gele ganzenbloem (2%), gele kamille (3%), vlas (6%), klaproos (4%), korenbloem (3%), esparcette (3%)

 

Agri Star Robuust akkerrandenmengsel

Ideaal mengsel voor inzaai van een meerjarige bufferstrook. Het mengsel bevat 11 overwegend meerjarige bloemen-/kruiden. Agri Star Robuust akkerrandenmengsel bereikt een hoogte van maximaal 50 cm zodat het in verband met de verkeersveiligheid prima langs de openbare weg gezaaid kan worden. Er vormt zich een kleurrijke bufferstrook met een hoge biodiversiteit

Mengsels op maat

Speciaal op maat gemaakte mengsels binnen enkele dagen

Voor 15:00 uur besteld, vrijwel altijd de volgende werkdag in huis

We begrijpen urgentie, daarom reageren én leveren vanzelfsprekend altijd snel

Topkwaliteit, voordelig geprijste mengsels

We werken met unieke genetica én hebben oog voor de praktijk