Agri star

Akkerranden

De keuze van een groenbemester hangt sterk af van het teeltdoel en de zaaitijd. Agri Star groenbemesters produceren veel organische stof en leggen stikstof vast. Ze activeren het bodemleven, verbeteren de bodemstructuur en -gezondheid, en helpen erosie tegengaan door een goede grondbedekking. Agri Star groenbemesters onderdrukken onkruid, bestrijden bodemziekten en/of aaltjes. Daarnaast stimuleren ze de biodiversiteit.